pozvanka na ples

 

Slovenská banská komora so sídlom v Banskej Štiavnici

 

               Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok, Banská Štiavnica

 

                                             Mesto  Banská Štiavnica                     

 

                                 

P O Z V Á N K A

                                                                 na jubilejný ples do Banskej Štiavnice 

                                                               Účasť v baníckych a iných uniformách vítaná!

 

 

 Predpredaj vstupeniek: KAMI – Kammerhofská 20, Banská Štiavnica, č. tel.: 045/692 08 66,

 Hotel GRAND-MATEJ Banská Štiavnica, č. tel.: 045/ 692 12 13.          Vstupné 33,- €  

 Slávne, vysoké a neomylné prezídium Vás týmto pozýva na jubilejný  

„25. REPREZENTAČNÝ BANÍCKY PLES – 17. CELOSLOVENSKÝ“

 10. februára 2017(piatok) o 19 00 hod.

  v priestoroch hotela GRAND-MATEJ v Banskej Štiavnici

 Program:

 uvítací skok cez kožu

 otvárací príhovor predsedu spolku

 

slávnostný prípitok predsedu komory

 kultúrny program

 slávnostná večera

 plesová zábava pri živej hudbe / orchester Pavla Zajáčka z Bratislavy/

 polnočné občerstvenie

 tombola

 

 

 

    Dr. h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD.               Ing. Richard Kaňa        Mgr. Nadežda Babiaková

      predseda predstavenstva SBK                        predseda spolku                 primátorka mesta

 

Komentáre (0)

Cancel or

2012. © Slovenská banská komora
By Joomla 1.7 Templates