LINKY

Vytlačiť

ŠTÁTNE INŠTITÚCIE

 

 STRÁNKY ČLENOV BANSKEJ KOMORY 

 • ALAS Slovakia, s.r.o.                                                                            www.alas.sk
 • ARCADIS Geotechnika, Organizačná zložka                           www.arcadisgt.cz
 • CAB minerals                                                                         www.cab-cz.cz
 • CEMMAC a.s. Horné Sŕnie                                                             www.cemmac.sk 
 • Cestné stavby, s.r.o.                                                           www.cszilina.sk
 • DOBÝVANIE, s.r.o. Stráňavy                                                            www.abcsk.sk
 • Dolkam Šuja, a.s.                                                                               www.dolkam.sk
 • Eastern Mediterranean Resouces-Slovakia, s.r.o.      www.emed-slovakia.com
 • ENERGOGAZ, a.s. Košice                                                             www.energogaz.sk
 • EUROVIA SK, a.s.                                                                www.eurovia.sk
 • EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o.                                  www.eurovia-kamenolomy.sk
 • Geocomplex, a.s.                                                                         www.geocomplex.sk
 • HORNONITRIANSKE bane PRIEVIDZA,a.s. Prievidza                     www.hbp.sk
 • HORNONITRIANSKE bane zamestnanecká,a.s. Prievidza        www.hbzam.sk
 • Kamenivo Slovakia, a.s.                                                          www.ksas.sk
 • Kameňolomy a štrkopieskovne, a.s.                                                     www.kas.sk
 • KERKOSAND, s.r.o.                                                                        www.kerkosand.sk
 • KREMNICA GOLD, s.r.o.                                                         www.kremnica-gold.sk
 • LB Minerals, a.s.                                                                             www.lbminerals.sk
 • LUDOVIKA ENERGY, s.r.o.                                                  www.ludovika-energy.sk
 • NAFTA, a.s.                                                                                              www.nafta.sk
 • Považská cementáreň, a.s.                                                                    www.pcla.sk
 • POZAGAS, a.s.                                                                                   www.pozagas.sk
 • Prefa Sučany, a.s.                                                                            www.prefa-su.sk
 • RIMA-MURAŇ ROŽŇAVA, s.r.o.                                                            www.edb.sk
 • RUDNÉ BANE, š.p.                                                                        www.rudnebane.sk
 • Sedlecký kaolín-Slovensko                                                 www.sedlecky-kaolin.cz

 

 

 

2012. © Slovenská banská komora
By Joomla 1.7 Templates