Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

28 Banícky ples

                                      P O Z V Á N K A


                      na reprezentačný banícky ples do Banskej Štiavnice
                             „Baníci na Slovensku boli aj budú“

                                   

                      Slávne, vysoké a neomylné prezídium Vás týmto pozýva na
                      „28. REPREZENTAČNÝ BANÍCKY PLES – jubilejný 20. CELOSLOVENSKÝ“
                      14. februára 2020 (piatok) o 19 00 hod.v priestoroch hotela GRAND-MATEJ v Banskej Štiavnici

                      Program:
                      uvítací skok cez kožu
                      otvárací príhovor predsedu spolku
                      slávnostný prípitok predsedu komory
                      kultúrny program a sávnostná večera
                      plesová zábava pri živej hudbe /orchester Pavla Zajáčka z Bratislavy/
                      polnočné občerstvenie
                      tombola

                      Dr. h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD.  Ing. Richard Kaňa  Mgr. Nadežda Babiaková
                      predseda predstavenstva SBK             predseda spolku    primátorka mesta


                      Účasť v baníckych a iných uniformách vítaná! 
                      Predpredaj vstupeniek: KAMI – Kammerhofská 20, Banská Štiavnica, č. tel.: 045/692 08 66,
                      Hotel GRAND-MATEJ Banská Štiavnica, č. tel.: 045/ 692 12 13.          Vstupné 35,- €  

                      PD 07.01.2020                                                   Hrabovský úrad SBK