Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Čestní členovia k 30. 06. 2018

Ing. Fedor Boroška  

Ing. Mikuláš Beránek

Ing. Juraj Dančišín

Ing. Ján Foltýn

+ JUDr. Ing. Karabelly

Ing. Bohumil Kratochvíl

Ing. Stanislav Lukáč, CSc. 

Ing. Iveta Nováková

Ing. Anton Ondrejkovič

Ing. Dušan Oravec, PhD.

RNDr. Adrián Panáček, PhD.

Ing. Ivan Slezák

Ing. Ján Slota

Prof.Ing.Gabriel Weiss,PhD

+ Ing. Ondrej Šeševička    2012

 

 

 

 

 

0904667385

0908774000

0905441083

0904438422

0258694467

047/5493117

0904441196

0948511732

0905257269

0905706136

0905331632

0905964606