Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Úrad Slovenskej banskej komory

Úrad Slovenskej banskej komory

Ing. Ján Hrabovský PhD - riaditeľ úradu SBK

č.t. 0911 307 177 

 

 

 

Predstavenstvo

 

prof.Ing.Michal Cehlár, PhD, MBA, predseda predstavenstva                             Fakulta  BERG - TU Košice

Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD., prvý podpredseda                                                                             

Ing. Levoča,MBA, druhý podpredseda                                                     

Ing. Ľudovít Kováč, tretí podpredseda

Ing. Ivan Bača, člen

Ing. Stano Paulík člen

Ing. Jozefína Pekarčíková, členka

RNDr Igor Slaninka PhD člen  

Ing.  Roman  Gažúr člen

Hornonitrianske bane  Prievidza  a.s.

 

NAFTA a.s. Bratislava

Slovenské združenie výr. kameniva, Košice

Slovenská banská, s.r.o.

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Prievidza

Agrostav  St.-obch. družstvo Poprad- Veľká 

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava

 SMZ  a.s.Jelšava  Teplá Voda 671 

 

 RIMA MURAŇ ROŽŇAVA, s.r.o

F- BERG, TU- KE

 VSK a.s. Košice

  Slovmag Lubeník

 Dozorná rada

Ing. Peter Čorej, PhD., predseda                                                     

prof. Ing. Viliam Bauer, PhD., člen

Ing. Eduard Hudy, člen                                                                                

Ing. Vladimír Gallo, člen

Ing. Norbert Werner