Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

SALAMANDER 2019

Mesto Banská Štiavnica

Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR

Slovenská banská komora

Slovenské banské múzeum

Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska

Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok

 

Vážení oficiálni hostia a vedúci delegácií,

            pri príležitosti konania Salamandrových dní 2019 si Vás dovoľujeme pozvať na hlavné programy sviatku Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov a sprievodné podujatia:

 

5.9.2019

štvrtok

10:00

 

 

 

 

16:00

 

 

 

 

17:00

 

 

 

 

19:00

 

 

Medzinárodná konferencia Európske montánne dedičstvo - Európska banská cesta

Slovenské banské múzeum, Fakulta BERG TU v Košiciach, Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenka, Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok

Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2

Otvárací ceremoniál Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2019

Komorný koncert študentov Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta v Banskej Štiavnici v spojení s Eugenom Prochácom a operným spevákom Stanislavom Bartkom s účasťou ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej.

Kostol sv.Kataríny, Radničné námestie

Komentovaná prehliadka výstavy „Paralely Lavrionu a Banskej Štiavnice“

Banskoštiavnicko-hodrušský banicky spolok v spolupráci s mestom Banská Štiavnica, mestom Lavrion, Slovenským banským múzeom v Banskej Štiavnici, Slovenskou banskou, s.r.o., Hodruša-Hámre, Národným technickým múzeom v Prahe

Slávnostný šachtág

Otvorenie baníckych slávností tradičným podujatím pre pozvaných hostí.

Kultúrne centrum, Kammerhofská 1

 

 

 

6.9.2019

piatok

09:00

 

 

09:00-18:00

 

 

 

 

 

10:00-17:00

 

13:00

 

 

 

14:00-19:00

Valné zhromaždenie Slovenskej banskej komory so sídlom v Banskej Štiavnici

Podujatie pre pozvaných hostí v garancii SBK

Deň otvorených dverí : Archív – stopa banskej minulosti  

Na výstave okrem zaujímavých historických banských a povrchových máp budú zverejnené plány sídla archívu ,t.j.Fritzovho domu počnúc obdobím od začiatku 18.Storočia. Zverejnené budú aj fotografie počas rekonštrukcie objektu v rokoch 2017-2018

Slovenský banský archív, Radničné námestie 16, Banská Štiavnica

Salamandrový jarmok-

-        Trhy na Námestí sv. Trojice

Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Slávnostné podujatie spojené s udeľovaním výročných cien mesta. Po slávnostnom zasadnutí bude nasledovať vztýčenie zástavy Organizácie miest svetového dedičstva.

Burza minerálov

Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica

 

 

15:00

 

Oslavy dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov

Slávnostné podujatie v réžii Ministerstva hospodárstva SR, Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, Odborného zväzu pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu SR a Slovenskej banskej komory. Kultúrne centrum, Kammerhofská 1, Banská Štiavnica

 

 

19:00

 

Salamandrový sprievod

Tradičný vrchol programu. Výnimočný a jedinečný historický sprievod, ktorý zabáva celé generácie Štiavničanov i hostí mesta. Pred týmto sprievodom si môžu návštevníci podujatia pozrieť predvoj Salamandrového sprievodu (delegácie, banské organizácie, spolky a cechy, vysoké školy), ktorý sa pohne približne o 19.30 od bývalej tabakovej továrne ako predvoj tradičného Salamandrového sprievodu.

 

7.9.2019

 sobota

09:00-16:00

 

 

09:00

 

 

10:00-17:00

 

10:30

Burza minerálov

Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica

Slávnostné prijatie oficiálnych hostí a delegácií primátorkou mesta Banská Štiavnica

Zasadacia sieň Mestského úradu, Radničné námestie 1

Salamandrový jarmok a Salamandrové pódium-

-        Trhy na Námestí sv. Trojice a kultúrny program

Ekumenická bohoslužba

Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Akademická 329/4,

organizuje Akademický spolok svätej Barbory z mesta Pécs (Maďarsko) a Katolícka farnosť Banská Štiavnica

 

13.-15.9.

piatok až

nedeľa

 

Púť k povýšeniu sv. Kríža

Salamandrové dni duchovne uzavrie púť so slávnostnou svätou omšou v priestoroch barokovej Kalvárie

13.9. o 18.00 svätá omša – mons. Chovanec, biskup

 

Budeme úprimne, radi ak sa budete môcť zúčastniť aj tohtoročných Salamandrových dní a podujatí spojených s Oslavami dňa baníkov, prijmete pozvanie aj na uvedené oficiálne programy.

            Oznámte nám, prosím, Vašu účasť telefonicky na tel. číslo +421 915-573761, resp. na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. do pondelka 2.9.2019 do 14.00 hod. Registrácia pozvaných hostí bude 6.9. 2019 od 12.00 hod. v Klientskom centre oproti radnici.                                                                                                                     

            S úctou a našim srdečným pozdravom

Zdar Boh !

 

         Erik Sombathy

 Milan Veselý

 Nadežda Babiaková                                

  Peter Čičmanec

   Jozef Labuda

           Richard Kaňa

         predseda Združenia baníckych

prezident

 primátorka Mesta

  predseda

riaditeľ

  predseda  Banskoštiavnicko-

       spolkov a cechov Slovenska

Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR

 Banská Štiavnica

  Slovenská banská komora

 Slovenské banské múzeum

 hodrušského baníckeho spolku