Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Predstavitelia banskej komory u prezidenta

Pán prezident Ivan Gašparovič začiatkom tohto roka už tretí krát prijal zástupcov baníkov z celého Slovenska. Reprezentovali ich členovia Slovenskej banskej komory, Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska, Slovenskej baníckej spoločnosti, Slovenskej spoločnosti pre trhacie a vŕtacie práce, Slovenského združenia výrobcov kameniva a vybraných ťažobných spoločností. Na stretnutí ocenil prácu baníkov a záslužnú činnosť baníckych spolkov a cechov, ktoré propagujú našu slávnu banícku históriu. Túto priazeň k baníkom si Slovenská banská komora mimoriadne váži a na znak uznania rozhodla udeliť pánu prezidentovi najvyššiu banícku poctu, venovať mu banícku uniformu. 

 Naši reprezentanti, predseda predstavenstva Dr.h.c.Ing. Peter Čičmanec, PhD., prvý podpredseda predstavenstva Ing. Ján Foltýn a riaditeľ úradu komory Ing. Fedor Boroška pánovi prezidentovi 27. marca 2012 odovzdali uniformu ako dar k narodeninám, ktoré mal práve v tomto dni. K blahoželaniu, ktoré od zástupcov dostal sa pripájajú všetci baníci, geológovia i celá banícka rodina. V priateľskom rozhovore zástupcovia komory spomenuli najvážnejšie problémy s ktorými sa podnikateľská sféra v ťažobnom priemysle musí zaoberať a hľadať riešenia. Sú to hlavne vymožiteľnosť práva, aktuálnosť surovinovej politiky so zameraním na maximalizáciu využívanie domácich surovinových zdrojov, akceptovanie domácich ložísk vyššími územnými celkami pri zostavovaní svojich územných a rozvojových plánov a možnosti zmeny legislatívy tak, aby z finančných prostriedkov ktoré získava v súčasnosti štát - environmentálny fond - dostával späť región, v ktorom sa ťažba realizuje. Pán prezident sa do rozhovoru aktívne zapájal.