Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Rokovalo predstavenstvo SBK

 

V zmysle plánu práce konalo sa 25. apríla v Spišskej Novej Vsi druhé tohtoročné rokovanie predstavenstva Slovenskej banskej komory. Konalo sa v novom, vlani vybudovanom, multifunkčnom zariadení mesta. Členovia predstavenstva deň pred rokovaním navštívili Divadlo Kontra, ktoré uviedlo v slovenskej premiére komédiu Kamene vo vreckách od americkej autorky Marie Jones.

Pred rokovaním členov predstavenstva a jeho hostí prijal primátor mesta v obradnej sieni radnice PhDr. Ján Volný, PhD. Ocenil náročnú prácu baníkov, vyzdvihol význam baníctva pre spoločnosť, ktorý je aktuálny aj v súčasnosti. Za predstavenstvo poďakoval za prijatie predseda Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD.

 

Rokovanie malo nasledovný program:

1.      Otvorenie,  schválenie programu,  kontrola uznesenia

2.      Informácia o Hornonitrianskych baniach, a.s. Prievidza a ich učinkovanie v EURACOAL

3.      Koncepcia GP v SR do roku 2020

4.     Vzdelávanie v banských geologických a geotechnických odboroch na stredných školách

5.      Stav  v  príprave  Surovinovej politiky SR

6.      Informácia o rokovaní dozornej rady SBK

7.      Ročná účtovná závierka za rok 2011

8.      Informácia o práci Baníckeho spolku Spiš

9.      Rôzne

a.                 legislatíva

b.                 komunikačné aktivity

c.                 stretnutie baníckych miest a obcí SR

10.  Uznesenie, záver a ukončenie.

 

Na rokovaní boli prítomní hostia, predseda dozornej rady Ing. Peter Čorej, PhD., poradca JUDr. Ing. Ján Hijj, PhD., za Ministerstvo hospodárstva SR predseda Hlavného banského úradu JUDr. Ing. Peter Kúkelčík, za Ministerstvo životného prostredie SR hlavný štátny radca Mgr. Ivan Mesarčík, prezident Slovenskej baníckej spoločnosti Ing. Ján Hrabovský, PhD., za odbornú školu Ing. Jozef Osif, za Banícky spolok Spiš jeho predseda Ing. Vladimír Klaučo a Ing. Jozef Badár.