Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Rokovanie Sektorovej rady pre ťažbu, úpravu surovín a geológiu

23. mája 2012 sa v Prievidzi, rekreačnom stredisku Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s. konalo už štvrté rokovanie Sektorovej rady pre ťažbu, úpravu surovín a geológiu.

Tento krát boli pozvaní aj členovia Sektorovej rady  zostavenej podľa zákona č. 184/2009 o odbornom vzdelávaní a príprave učebného odboru č. 21 – baníctvo, geológia a geotechnika. Táto sektorová rada bola vytvorená predstavenstvom Slovenskej banskej komory. Boli prerokované zmeny v inštitucionálnom a personálnom zložení Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu surovín, makroekonomické a odvetvové ukazovatele v sektore za rok 2011, mediálne aktivity sektorovej rady, prezentácia o spolupráci SOŠ v Revúcej so Slovenskými magnezitovými závodmi, a.s. Jelšava, priebeh rokovaní pracovných skupín, vyhodnotenie stavu v Národných štandardov zamestnaní, harmonogram ďalšej činnosti, schválenie 20-ich národných štandardov zamestnaní a informácie o pripravovanej novele zákona o odbornom vzdelávaní a príprave. Obe sektorové rady sa dohodli, že budúce rokovania budú spoločné.