Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Medzinárodná konferencia v Petrohrade

Ruská štátna banská univerzita organizovala v máji medzinárodnú konferenciu v Petrohrade pri príležitosti 100-ročného výročia narodenia významného banského odborníka pre ťažbu uhlia, ktorý bol v 70-tich až 80-tich rokoch ministrom uhoľného priemyslu – Borisa Fedoroviča Bratčenka s názvom „Inovatívne zámery v projektovaní banských podnikov“.

Cieľom konferencie bolo zlepšovanie metodológie projektovania banských podnikov s prihliadnutím na bezpečnosť a efektívnosť dobývania ložísk úžitkových nerastov.

 

Na konferencia bola zameraná hlavne na uhoľný priemysel, zúčastnilo sa jej cez 100 špecialistov z Ruska, Nemecka, Poľska, Austrálie, Rakúska, Ukrajiny a Slovenska. Medzi účastníkmi boli predstavitelia všetkých ruských banských univerzít, projektových ústavov i ťažobných organizácií  z Kuzbasu, Tulskej oblasti, Vorkuty, z ukrajinského Donbasu a iných. Celkom odznelo cez 30 prezentácií, na záver bola diskusia za okrúhlym stolom. Hlavnými témami boli:

-         zaisťovanie bezpečnosti pri dobývaní v podmienkach možných výronov plynu a banských otrasov

-         príprava kvalifikovaných kádrov pre zabezpečovanie inovatívneho rozvoja banského priemyslu

-         základy projektovania pri otvárkach závodov s potrebnou degazáciou metánu v uhoľných ložiskách Ruska

-         zlepšovanie normatívov – metodickej základne pri projektovaní a plánovaní v baniach

-         používanie súčasných informačných technológií v projektovaní a plánovaní banských prác

-         projektovanie, udomácňovanie a využívanie moderných geofyzikálnych zariadení v zložitých bansko-geologických podmienkach.

 

Konferencie sa zúčastnili aj zástupcovia Slovenskej banskej komory s prezentáciou výstupov výskumu v BERG Fakulte ZU Košice.

 

Vo voľnom čase účastníci mali možnosť do neskorých nočných hodín – už sa výrazne prejavovali petrohradské biele noci – pozrieť aj slávne pamätihodnosti mesta – Zimný palác, Ermitáž, Petropavlovský chrám, Isakovský chrám, Petropavlovskú pevnosť, Petrodvorec – letné sídlo cára Petra I., Cárske Selo – letné sídlo Kateríny II. a krížnik Auroru.

 

Za delegáciu SBK – Ing. Fedor Boroška