Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

BERG fakulta TÚ Košice má 60 rokov

7. júna 2012 v Aule Maxima  mala slávnostné rokovanie rozšírená vedecká rada BERG fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Konala sa pri príležitosti 60. výročia vzniku Baníckej fakulty.

Táto vznikla ako jedna z troch fakúlt Vysokej školy technickej v roku 1952. Slávnostné rokovanie viedol dekan fakulty prof. Ing. Gabriel Weiss, PhD. K jubileu blahoželali mnohí zástupcovia fakúlt zo zahraničia i viacerí predstavitelia štátnej správy a ťažobných organizácií. Poďakovanie za dobrú výchovu stoviek odborníkov s prianím ďalších úspechov za Slovenskú banskú komoru predniesol jej predseda Dr.h.c.Ing. Peter Čičmanec,PhD.. Fakulta k tomuto výročiu vydala spomienkovú plaketu, ktorou ocenila viacerých priaznivcov fakulty. Medzi ocenenými boli aj náš predseda predstavenstva   Dr.h.c.Ing. Peter Čičmanec,PhD. a jej prvý podpredseda Ing. Foltýn.