Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Baníci boli u prezidenta

Pán prezident Ivan Gašparovič 9. januára 2013 už štvrtý krát prijal zástupcov baníkov z celého Slovenska. Reprezentovali ich členovia Slovenskej banskej komory, Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska, Slovenskej baníckej spoločnosti, Slovenskej spoločnosti pre trhacie a vŕtacie práce, Slovenského združenia výrobcov kameniva a vybraných ťažobných spoločností. Za  Ministerstva hospodárstva SR bol na stretnutí prítomný štátny tajomník Dušan Petrík. 
Pán prezident ocenil prácu baníkov a záslužnú činnosť baníckych spolkov a cechov, ktoré hlavne propagujú našu slávnu banícku históriu. Na stretnutí bola prítomná aj delegácia mesta Košíc vedená námestníkom primátora Ing. Jánom  Jakubovom, ktorý pána prezidenta pozval na 15. Európske dni baníkov a hutníkov a zároveň 6. stretnutie baníckych miest a obcí, ktoré bude v Košiciach 6 – 8. júna v tomto roku. Zástupcovia Kladenského baníckeho spolku pozvali pána prezidenta na 17. stretnutie baníckych miest a obci v ČR do Kladna.