Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Banská Štiavnica privítala baníkov a ich priateľov z celého Slovenska. V hoteli Grand –Matej bol v piatok, 8. februára 2013 už  21. reprezentačný baníckeho ples, ktorý bol zároveň  13. banícky ples celoslovenský. Témou plesu bolo: Veselé tisícročie baníctva na Slovensku. Ples organizovala Slovenská banská komora so sídlom v Banskej Štiavnici, Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok v Banskej Štiavnici a mesto Banská Štiavnica a mal tento program: