Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

1. marca 2012 sa v Prievidzi konalo už tretie zasadanie Sektorovej rady pre ťažbu, úpravu surovín a geológiu. Slovenská banská komora sa pripojila k riešeniu národného projektu Národná sústava povolaní (NSP). Je to projekt, ktorý rieši spoločnosť TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. V rámci riešenia projektu bolo vytvorených 20 Sektorových rád, jednou z nich je aj Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín a geológiu.

22. februára sa v Bratislave konalo rokovanie predstavenstva s týmto programom:

 

 Ctení  hostia,  milé dámy, vážení páni, vážení delegáti,                                           

stretávame sa po roku, ako najvyšší orgán Slovenskej banskej komory, aby sme zhodnotili našu prácu, činnosť orgánov a schopnosť pôsobiť podľa zákona Národnej rady SR o Slovenskej banskej komore č. 59 z roku 1998. Rovnako posúdime, či komora plní základné zámery, pre ktoré bola založená.

V Banskej Štiavnici sa oslavovalo.
Pod záštitou prezidenta SR p. Ivana Gašparoviča sa konali v dňoch 9.-12. septembra v Banskej Štiavnici Salamandrové dni 2011. V rámci nich 9. septembra zorganizoval Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR spolu so Slovenkou banskou komorou, Ministerstvom hospodárstva SR, Ministerstvom životného prostredia SR, Odborovým zväzom pracovníkov baní geológie a naftového priemyslu SR a Odborovým zväzom KOVO celoštátne oslavy Dňa baníkov, hutníkov, geológov a naftárov.