Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

V zmysle plánu práce konalo sa 22. júna 2012 v Banskej Štiavnici tretie tohtoročné rokovanie predstavenstva Slovenskej banskej komory (SBK). Konalo sa v kaplnke Slovenského banského múzea.

7. júna 2012 v Aule Maxima  mala slávnostné rokovanie rozšírená vedecká rada BERG fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Konala sa pri príležitosti 60. výročia vzniku Baníckej fakulty.

Ruská štátna banská univerzita organizovala v máji medzinárodnú konferenciu v Petrohrade pri príležitosti 100-ročného výročia narodenia významného banského odborníka pre ťažbu uhlia, ktorý bol v 70-tich až 80-tich rokoch ministrom uhoľného priemyslu – Borisa Fedoroviča Bratčenka s názvom „Inovatívne zámery v projektovaní banských podnikov“.

Cieľom konferencie bolo zlepšovanie metodológie projektovania banských podnikov s prihliadnutím na bezpečnosť a efektívnosť dobývania ložísk úžitkových nerastov.

28. mája  predstaviteľov komory prijal v Bratislave, budove Ministerstva  hospodárstva SR štátny tajomník MH SR  Dušan Petrík. Za ministerstvo boli ďalej prítomní  Mgr. Ing. Pavol Kolenčík, PhD, poradca štátneho tajomníka a Ing. Miroslav Jarábek, riaditeľ odboru energetickej a surovinovej politiky.

Za komoru sa rokovania zúčastnili Dr.h.c Ing. Peter Čičmanec, PhD., predseda predstavenstva

Ing. Ján Foltýn, prvý podpredseda predstavenstva a Ing. Fedor Boroška, riaditeľ úradu.