Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 


 Vážené dámy, vážení páni, milí hostia,

uplynul rok a znova sa stretávame v Banskej Štiavnici, aby sme oslávili náš sviatok, Deň baníkov, geológov, hutníkov a naftárov. Nie je náhodné že sa stretávame práve tu. Mesto bolo stáročia metropolou európskeho baníctva. Technická úroveň banskoštiavnických baní bola uznávaná v celom baníckom svete.

Milí hostia, vážení delegáti, ako najvyšší orgán Slovenskej banskej komory, stretávame sa na našom 14. valnom zhromaždení. Zhodnotíme našu prácu, prácu, činnosť jej orgánov a našu schopnosť využívať všetky možnosti dané nám zákonom Národnej rady SR č. 59/1998 Z.z. o Slovenskej banskej komore pri dotváraní legislatívneho rámca pre naše podnikateľské zámery.

 Valné zhromaždenie:

I.                   Berie na vedomie:

                  1.)   Správu mandátovej komisie, ktorá potvrdzuje že valné zhromaždenie je uznášania schopné, keď z pozvaných 72 delegátov zo 61 členov SBK sa rokovania zúčastnilo 52 delegátov (72,2 %) zo 40 členov SBK (65,6 %).

 Výsledky a plány našich členov Prednesené riaditeľom úradu SBK Ing. Fedorom Boroškom