Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Informácia z rokovania predstavenstva SBK,
ktoré sa konalo dňa 20. 02. 2019 v PrievidziNa úvod predseda predstavenstva p. Peter Čičmanec privítal všetkých prítomných členov predstavenstva SBK a prizvaných  hostí, poprial všetkým veľa osobných úspechov v novom roku 2019 a otvoril rokovanie.

Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili: p. Onačila z MH SR a p. Peter Kukelčík predseda HBÚ za MŽP SR p. Vlasta Jánová, a p. Peter Čorej, predseda DR, p. Ján Hijj, za úrad komory p. Ján Hrabovský, p. MUDr. Sitár a p. Širila za banícky spolok Banícke bratstvo – Herrengrunt - Špania Dolina.

27. banícky reprezentačný ples a zároveň už 19. celoslovenský sa konal 15.02.2019 v hoteli Grand – Matej v Banskej Štiavnici.
Na plese sa zúčastnilo 92 platiacich účastníkov.

V krátkom programe vystúpila tanečná skupina KRIST a operný spevák p. Bartko. Hudobnú produkciu na profesionálnej úrovni zabezpečil tanečný orchester Pavla Zajáčka už tradične na výbornej úrovni a k spokojnosti účastníkov plesu.

Otvorenie plesu bolo spestrené klopaním na banský zvonec, oživením programu bola účasť v historických uniformách „aušusníkov“ s baníckymi lampami – karbitkami.

Získané finančné prostriedky zo vstupného, tomboly a sponzorov (1195,- €) budú použité na vydanie publikácie „Kvety bane – minerály stredoslovenskej banskej oblasti“, kniha vyjde k Salamandrovým dňom v septembri 2019.

Organizátori plesu Vás už teraz pozývajú na budúci 28. reprezentačný banícky ples, ktorý sa predpokladá v termíne 14.2.2020.

ZDRUŽENIE BANÍCKYCH SPOLKOV A CECHOV SLOVENSKA

KALENDÁRIUM 2019
 
19.01. 4.šachtág Hornonitrianskeho baníckeho spolku
(Hornonitriansky banícky spolok)
 
25.01. 10. Handlovský šachtág
(Mesto Handlová, Handlovský banícky spolok)

07.02.2019. Prezídium SBS v Banskej Bystrici
 
08.02. 4. slávnostný Novobanský šachtág
(Novobanský banícky spolok)
 

                 

                 P O Z V Á N K A

 

 

 

„27. REPREZENTAČNÝ BANÍCKY PLES – 19. CELOSLOVENSKÝ“

 

  1. februára 2019 (piatok) o 19 00 hod.

 

 v priestoroch hotela GRAND-MATEJ v Banskej Štiavnici

 

                                    Program:

                      uvítací skok cez kožu

                      otvárací príhovor predsedu spolku

                      slávnostný prípitok predsedu komory

                      kultúrny program

                      slávnostná večera

                      plesová zábava pri živej hudbe / orchester Pavla  

                     Zajáčka z Bratislavy/

                      polnočné občerstvenie

                     tombola

 

    Dr. h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD.,   Ing. Richard Kaňa ,          Mgr.Nadežda Babiaková 

 

     predseda predstavenstva SBK             predseda spolku                 primátorka mesta